Krematorium zvířat Ostrava

vzpomínky zůstanou

Krematorium zvířat Ostrava

zpracování cookies

Podmínky zpracování cokies na webových stránkách projektu Krematorium zvířat Ostrava

I.

Základní informace

 1. Na našich webových stránkách využíváme za účelem zajištění jejich funkčnosti, personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Využívání souborů cookies je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) možné považovat za zpracování osobních údajů. My, společnost Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o., se sídlem Jílová 2229/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 07465866 (dále též „Správce“ či „Společnost“) jsme jakožto provozovatelé internetových stránek ve vztahu k tomuto zpracování správcem osobních údajů dle GDPR.

II.

Co jsou cookies?

 1. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky uloží na Váš počítač nebo mobilní zařízení při návštěvě našeho webu. Tento soubor umožňuje webové stránce rozpoznat během určitého časového období Vaše akce a předvolby (jako například přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a další předvolby zobrazení), takže je nemusíte opakovaně zadávat, kdykoli se na naše stránky vrátíte, nebo přecházíte z jedné stránky na druhou. Informace, které získáme ze souborů cookies nepoužíváme k Vaší osobní identifikaci a jakékoliv výstupy z námi získaných dat slouží výhradně pro naši vnitřní potřebu.

III.

Co nám umožňuje zpracovávat cookies?

 1. V závislosti na konkrétním typu cookie (viz. níže) zpracováváme tyto soubory buďto na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění funkčnosti našich stránek a jejich optimalizace nebo na základě Vámi uděleného souhlasu, za který je možné považovat i povolení ukládání cookies souborů v nastavení Vašeho prohlížeče.

IV.

Jak si mohu své nastavení změnit?

 1. Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete kdykoli změnit. Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do Vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve Vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoliv smazat. Pokud ukládání cookies, včetně nezbytných cookies, zcela zakážete, nemusí naše webové stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.
Konkrétní postup změny nastavení ukládání cookies pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:


V.

Popis jednotlivých cookies

Naše webové stránky mohou využívat následující cookies:

5.1 Nutné cookies

5.1.1 Funkční cookies

Zpracování funkčních cookies je nutné k zajištění správné funkčnosti a použitelnosti naší webové stránky. Funkční cookies umožňují webové stránce vykonávat její základní funkce. Ovlivňují tak např. funkčnost navigace v rámci webové stránky, či zajištění přístupu k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemusí bez těchto cookies správně fungovat, případě může být její funkčnost do značné míry omezena.

Funkční cookies tedy zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění funkčnosti našich webových stránek. Právní základ zpracování je v takovém případě čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Užívání funkčních cookies je na naší webové stránce možné bez Vašeho souhlasu. Z tohoto důvodu proto nemohou být nezbytně nutné cookies vypnuty. Pokud s jejich zpracováním nesouhlasíte, máte však samozřejmě vždy možnost změnit celkové nastavení Vašeho prohlížeče, jak je uvedeno výše.

Jméno Poskytl Účel Vypršení
PHPSESSID Krematorium zvířat Ostrava Stav relace v knize návštěv Session


5.1.2 Výkonnostní cookies

Výkonnostní cookies umožňují, aby si naše webová stránka zapamatovala informace, které mění její chování nebo vzhled. Mezi nastavení, které tyto cookies ovlivňují, patří například Vámi preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Výkonnostní cookies tedy zpracováváme podobně jako cookies funkční na základě oprávněného zájmu na zajištění funkčnosti našich webových stránek. Právní základ zpracování je v takovém případě čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Užívání výkonnostních cookies je na naší webové stránce možné bez Vašeho souhlasu. Z tohoto důvodu proto nemohou být nezbytně nutné cookies vypnuty. Pokud s jejich zpracováním nesouhlasíte, máte však samozřejmě vždy možnost změnit celkové nastavení Vašeho prohlížeče, jak je uvedeno výše.

Dovolujeme si Vás upozornit, že vypnutí výkonnostních cookies může vést k omezení funkcionality našich webových stránek.

Jméno Poskytl Účel Vypršení
- - - -


5.2 Statistické cookies

Statistické cookies nám pomáhají porozumět, jak jednotliví návštěvníci používají naše webové stránky. Statistické cookies anonymně sbírají data o užívání našich webových stránek a umožňují nám analyzovat obsah těchto dat.

Statistické cookies zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na optimalizaci provozu našich internetových stránek. Právní základ zpracování je v takovém případě čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Užívání statistických cookies je na naší webové stránce možné bez Vašeho souhlasu. Pokud s jejich zpracováním nesouhlasíte, máte však samozřejmě vždy možnost změnit celkové nastavení Vašeho prohlížeče, jak je uvedeno výše.

Dovolujeme si Vás upozornit, že vypnutí statistických cookies může vést k omezení funkcionality našich webových stránek.

Jméno Poskytl Účel Vypršení
collect Google Statistika chování návštěv Session
_ga Google Statistika chování návštěv 2 roky
_gat Google Statistika chování návštěv 1 den
_gid Google Statistika chování návštěv 1 den

 • Shromážděné cookies jsou zpracovány prostřednictvím služby Google Analytics, provozované společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.


 • 5.3 Marketingové cookies

  Marketingové cookies používáme zejména pro účely sledování preferencí návštěvníků našich webových stránek. Marketingové cookies nám umožňují zobrazovat Vám reklamu, která je pro Vás relevantní a zajímavá, stejně jako zobrazovat Vám naši reklamu, když navštívíte webové stránky jiného provozovatele.

  Marketingové cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste oprávněni kdykoliv odvolat. Právní základ zpracování je v takovém případě čl. 6, odst. 1 písm. a) GDPR, tj. Vámi udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Dle v současnosti platného výkladu příslušných ustanovení GDPR lze při zpracování cookies považovat za řádné projevení souhlasu se zpracováním i nastavení prohlížeče uživatele webových stránek.

  V případě, že se zpracováním marketingových cookies nesouhlasíte, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat tím, že změníte celkové nastavení Vašeho prohlížeče, jak je uvedeno výše.

  Jméno Poskytl Účel Vypršení
  - - - -


  V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete, jakožto subjekty údajů, využít následujících práv:

  a) právo na informace ohledně osobních údajů subjektů údajů, které jako Správce zpracováváme, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů;

  b) právo na přístup k údajům, které subjekt údajů naší Společnosti poskytl na našich webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva bude subjekt údajů informován, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou o něm zpracovávány. Veškeré údaje budou zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování;

  c) právo na opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoliv nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může naše Společnost efektivně vyřídit reakce subjektů údajů;

  d) právo na vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se subjekt údajů domnívá, že naše Společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy;

  e) právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již naše Společnost nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním subjekt údajů nesouhlasí. Na základě uplatnění tohoto práva naše Společnost zjistí, zda existují oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů a případně údaje subjektu údajů zcela nebo zčásti zlikviduje;

  f) právo na přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě souhlasu subjektu údajů k jinému subjektu, kdy naše Společnost předá osobní údaje subjektu údajů v běžně používaném formátu subjektu údajů nebo jinému správci podle jeho žádosti;

  g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně profilování, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že osobní údaje subjektu údajů zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel;

  h) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případě, že nám poskytl subjekt údajů souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné. Na žádosti subjektu údajů, které se týkají uplatnění jeho práv, bude naše Společnost reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další 30 dnů. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, budeme subjekt údajů vždy informovat;

  ch) právo se v případě porušení svých práv obrátit se na správce či Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

  Pokud se domníváte, že naše Společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od naší Společnosti požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu.

  Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v našich Podmínkách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.